SamenwerkingenDe foto's op deze website zijn gemaakt door Marieke Penne, Kaat Pype, Arnout Bracke, Mare Verbeiren, Lennert Nuyttens, 

Elke D'haese ontwierp de affiches voor Brieven aan mijn lieven en Brieven van Beethoven. 

De outfits tijdens de World Choir Games zijn van Toos Franken die bij Pastoor in Aalst te koop zijn. 

Ella speelt muziekvoorstellingen met Wido Uvin